reformatusReformátus
templom
helyNagyercse
Maros
Románia
epultÉpült:
XV. század

fotozast tamogattaA fotózást támogatta:
Communitas Alapítvány

Középkori temploma híveivel együtt a reformáció idején reformátussá vált, és a XVIII. századra anyaegyház lett.
A templomról nincs oklevél, a stílusjegyek alapján reformáció előtti, XV. századi lehet.
Az 1700-as évek végén átépítették, ami új födémek, tető és berendezés építésére, valamint egy déli portikus építésére szorítkozott. 1924-ben újították fel. A falu egy emelkedettebb pontján áll a templom, tőle keletre a harangláb. A közel négyzetes alaprajzú hajóhoz a nyolcszög felével záródó szentély csatlakozik. A hajó festett kazettás mennyezetű (1772-es dátummal).
A nyugati oldalon festett mellvédes karzat épült. A szokásos módon, a diadalív északi oldalához épített szószék gazdag barokk képzésű tükördíszítménnyel van ellátva. A berendezés szépségét emeli a barokk díszítő-faragással ellátott festetlen két padsor. A déli bejáratot csehsüvegboltozatú portikus védi, míg a középkori nyugati kaput befalazták.
A szentély tengelyében található egy tábla, a Toldalagi és Losonczi-Bánffy címerrel és latin felirattal az 1762-es átépítésről.  Forrás: Wikipedia