reformatusReformátus
templom
helyNagyölyves
Maros
Románia
epultÉpült:
XIII. század

fotozast tamogattaA fotózást támogatta:
Communitas Alapítvány

A település közigazgatásilag Mezőrücshöz tartozik. Lakosságának többsége ortodox vallású, de görögkatolikusok és reformátusok is élnek a faluban.
Nevét 1321-ben Wlues néven említette először oklevél. Ebben az évben Ölyvest Károly Róbert király a Kacsics nemzetségbeli Mihály fia Péternek adta. Majd 1440-ben Ewlwesnek írják az okiratok. 1329-ben pedig Ölyvespatakot Örményes határjárásában említették.
Református temploma a középkorban, a 13. században épült, román stílusban. Egyike a legrégebbi templomainknak. Később átépítették, így reneszánsz elemeket is hordoz magán. Hajdanán magyar tagozatú iskolája is volt a református parókia szomszédságában. Ma viszont csak román nyelven folyik az oktatás a falu központjában lévő iskolában, ahol előkészítő osztálytól nyolcadik osztályig tanulhatnak a nagyölyvesi gyermekek.
Szorgalmas, vendégszerető emberek lakják, akik ragaszkodnak az ősi birtokokhoz, a szülőföldjükhöz.
Forrás: Marosvásárhelyi Rádió